konferenslokal

Ett smörgås­bord av ekonomi- och redovisnings­tjänster

På Vikan erbjuder vi ett smörgåsbord av tjänster att välja mellan och kombinera på ett sätt som passar just dig. Här kan du få hjälp med både den dagliga hanteringen av din verksamhets ekonomi, men också rådgivning och handläggning av mer strategiska frågor.

Löpande ekonomitjänster

Bokföring

Här får du hjälp med både utgående och inkommande fakturor, löpande bokföring, månadsbokslut, kassaflöden, likviditetsprognoser, moms och andra redovisningar till Skatteverket. Vi jobbar helst digitalt men självklart är även du som vill arbeta mer traditionellt välkommen till oss.

Bokslut och årsredovisning

Vi har lång erfarenhet av att ta fram bokslut och årsredovisningar för en mängd olika bolagsformer, bostadsrättsföreningar, med mera. Vi hjälper dig även gärna med frågor kring utdelningar, revision, bolagsstämma och andra ärenden hos Bolagsverket.

Löner och förmåner

Du får hjälp med all hantering av löner och andra ersättningar, inklusive allt inom sociala avgifter, skatter, pensioner, med mera.

Deklarationer

Vi hjälper dig med alla deklarationer och redovisningar till Skatteverket. Vi kan också hjälpa dig som ägare med hela eller delar av din privata deklaration.

Samling vid datorn
Vid dator
Rådgivning
Samtal

Rådgivning

Bolagsärenden

Det finns en hel del formaliteter och lagkrav att uppfylla både i uppstarten och bolagets fortsatta utveckling. Du får hjälp med bolagsregistreringar, underlag och kontakt med myndigheter. Vi kan också förmedla kontakt med jurister för exempelvis kompanjonavtal.

Skatterådgivning

Att planera bolagets ekonomi efter rådande skattelagstiftning är klokt för dig som delägare och företagsledare. Ofta handlar det om enkla rutinåtgärder som gör det enklare att hantera upp- och nedgångar i verksamheten.

Bolagsrådgivning

Vi har arbetat med små och stora företag sedan 1985. Och vi håller oss ständigt ajour med utveckling inom lagar och regler. Många företagsledare använder oss som sina personliga bollplank och engagerar oss i sin verksamhetsutveckling. Vi sätter en ära i att göra det komplicerade enkelt att förstå, även för icke-ekonomer.

Utbildning och undervisning

Våra medarbetare är efterfrågade pedagogiska experter inom både redovisning och ekonomisystemen Visma och Fortnox. Det gör att vi kan hjälpa till att utbilda dina egna medarbetare, men också att vi undervisar via olika utbildningsanordnare.

Start-up och scale-up

Många blivande företagare har kommit till oss som ett allra första steg i sin satsning. Vi har varit del av många företagsresor, från de första idéerna till förverkligande och mognad. Vi kan hjälpa till med allt det praktiska kring bolagsstart, men också ge erfarna råd kring finansiering, tillväxt och det ekosystem av stöd och miljöer som finns.

Konkurser och avveckling

Att få professionell hjälp vid en avveckling, likvidering eller konkurs kan vara den stora skillnaden för dig privat – och för dina möjligheter att driva nya verksamheter. Vi hjälper dig med konsekvensanalyser, myndighetskontakter och annat som krävs.

Fyra tips till dig som ska starta eget företag

Tobias Niva här på Vikan har stor erfarenhet från start-up-scenen och har under årens lopp samlat på sig en stor mängd erfarenheter kring det som kan vara skillnaden mellan ett tappert försök och succé. Här delar han med sig av sina bästa råd till dig som ska starta eget.

  1. För att lyckas måste du brinna för din idé och ha roligt.
  2. Omge dig med kloka rådgivare. Ingen kan vara bra på allt.
  3. Sätta upp ett tydligt mål med verksamheten och ha delmål på vägen.
  4. Ha tålamod. Det kan ta lång tid att få ett frö att gro och växa.

Hör av dig till oss om du vill veta mer om våra olika startpaket.

Vi hjälper dig gärna,
kontakta oss så berättar vi mer!